FRIGGS C-vitamin Boost

Bästa Kompisar fick uppdraget att ta fram och producera Friggs C-Vitamin Boost vårkampanj.
Arbetet innefattade film, butiksställ, hyllvippor, facebook-app och printannonser.