Spin My Planet

En unik app som sätter liv och rörelse på dina bilder – dela din kreativitet med världen!

Bästa Kompisar fick i uppdrag att producera film som visar appens funktionalitet. Ett uppdrag som mynnade ut i tre olika versioner.
Spin My Planet – Action
Spin My Planet – Official
Spin My Planet – Fashion

Finns för iOS och Android

Mer info finns på spinmyplanet.com