Delta i en marknadsundersökning på temat Musik

Reklambyrån Bästa Kompisar behöver deltagare till två fokusgrupper på temat musik. Undersökningen kommer att genomföras under två kvällar i centrala Malmö och som deltagare är du med på ett utav följande datum.

19 augusti klockan 18:00 – 20:45
20 augusti klockan 18:00 – 20:45

Under kvällen bjuder vi på mat&dryck och fina priser tävlas ut till deltagarna.
Urvalsprocessen sker via en kortare enkät.

Delta i enkäten!

Eventuella frågor hänvisas till fokusgrupper@bastakompisar.se

Under kvällarna tävlar vi ut priser för mer än 50 000kr från:

solresor_logolaserdome_logoskd_logohollviken_logoyogiboost_logorhotel_logor