Naturdiet (Friggs)

På uppdrag av Wonderleap & Eight producerade vi två nya filmer för Naturdiet (Friggs).
Filmerna rullar i samband med årets säsong av ”Ensam mamma söker” i TV3.

FRIGGS C-vitamin Boost

Bästa Kompisar fick uppdraget att ta fram och producera Friggs C-Vitamin Boost vårkampanj.
Arbetet innefattade film, butiksställ, hyllvippor, facebook-app och printannonser.