The AddPro Way

Vi är mycket glada över att få arbeta med AddPro – Sveriges ledande integratör med fokus på avancerade IT-lösningar

Tillsammans med AddPro och Ahrens producerade vi företagsfilm, foldrar, affischer och rollups under parollen:

Kampanjen var primärt för internt bruk men kommer framöver även genomsyra den externa kommunikationen.